Mirasa dayalı bölünmüş arazi yapısının bir sonucu olarak Türk çiftçisi başına ortalama arazi 6 hektar iken, Avrupa'da bu sayı çiftçi başına hemen hemen iki katıdır. Bundan dolayı IŞIK TARIM A.Ş, köylerimizi ve çiftçilerimizi geliştirebilmek için bölgesel bir "Happy Village Projesi" geliştirip, bu projeye tüm gücüyle yoğunlaşmıştır.

Happy Village Projesinin temel felsefesi, ülkemizdeki organik tarımı iyileştirip geliştirmek veya en azından bu amaca yardımcı olmaktır. Şu anda Happy Village Projesinde 150'den fazla köyde 12.000 hektar alanda organik tarım yapan +3.700 kayıtlı çiftçi mevcuttur.

Happy Village Projesinin Amaçları

Mahsul Yönetimi sisteminin bir parçası olarak hammadde kalitesini arttıran yetiştirme ve hasat tekniklerine göre çiftçi eğitimleri düzenlenmesi.

Çiftçilere organik girdi temini sonrasında “Uygulama Programına” uygun olarak kullanılacakları organik girdiler konusunda yönlendirilmesi ve doğru kullanmaları konusunda kontrollerin yapılması

Çiftçilere yıl boyunca şirketin ziraat uzmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmesi

Happy Village proje kapsamındaki köylerdeki sosyo-ekonomik yapıyı geliştirmek üzere gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Örneğin, okuldaki çocukların ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılanması, işçi binalarındaki iyileştirmeler, bölgede su sorunu olduğunda su depolarının sağlanması vb..

3.700 çiftçinin her biri yılda ortalama 12,5 saat eğitim almaktadır.

Şirketin ziraat uzmanları, eğitim ve danışmanlık amacı ile yılda yaklaşık 11.000 km seyahat etmektedir.

Happy Village Projesinin Faaliyetleri


Çiftçileri Happy Village projesine kayıt ettirmek, organik proje için ilk adımdır. Sonrasında, şirketin ziraat uzmanları; doğru bölge seçimi, arazi geçmişi, makine, ekipman gereksinimi, o bölgedeki tarım ve hasat teknik yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapmaktadır. Organik projede yer almak isteyen çiftçiler ve kayıtları, projeye katılmak isteyen her bir çiftçiye bir "Çiftçi Kodunun" verildiği "Kontrol ve Onay Kuruluşuna" sevk edilmektedir.

Çiftçi Kontrolleri ve Numune Alma: Arazayi belirlemek ve ayrıca komşu arazilerden gelebilecek çapraz kirlenme riskini önlemek üzere ziraat uzmanlarımız tarafından arazi haritaları çizilmektedir. Çiftçilerin organik yönetmeliklerinin uygulamasını sağlamak üzere tarım uzmanlarımız; takip, rehberlik ve kontroller yapmak üzere kayıtlı çiftçileri sık sık ve rastgele olacak şekilde ziyaret etmektedir.
Ziraat ekibimiz, şirketin yıllık numune planındaki analiz gereksinimlerini tamamlamak üzere yaprak, toprak ve meyvelerden numuneler almaktadır. Bu numune alma testi, hem beraber çalıştığımız Kontrol ve Onay Kuruluşları hem de ilgili uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Bu analizler, sertifikasyon kararı alınabilmesi amacıyla doğrulama sağlamak üzere akredite dış laboratuvarlarda tamamlanmaktadır.

Organik Proje Yönetimi


Happy Village Projesi, problemlerin en iyi, sorunların kaynağının belirlenerek çözülebileceğine inanmaktadır. SMAP gibi iç ve dış kaynaklar ve fonlar yardımıyla şirketimiz, organik tarım hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çiftçilerin eğitilmesi ve organik tarımı genişletmek için Happy Village (Mutlu Köy) sayısını arttırmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirmektedir.

“İyi Tarımsal Uygulamaların” bir parçası olarak Happy Village Projesi, aşağıdaki hususları uygulamaktadır;

  • Şirketin ziraat uzmanları tarafından hazırlanan “Yıllık Organik Gübre Programının” gerçekleştirilmesi
  • Yıl boyunca organik gübre işlemi için çiftçi/arazi/ürün/uygulama detaylarının kaydedilmesi ("organik gübre", bozunum yoluyla hayvan ve bitki artıklarından olgunlaştırılmış gübre olarak tanımlanabilir.)
  • Potansiyel problem risklerini en aza indirmek için arazilerde feromon ve sarı yapışkan tuzaklar gibi “Erken Uyarı Sistemlerinin” kullanılması. Belediyeler tarafından verilen uyarılara ayrıca karar verme sürecinde dikkate alınmaktadır.
  • Kapsamlı “HACCP – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası” çalışması, "pestisit kontaminasyon risklerinin" önlenmesi amacıyla, araziden başlayarak laboratuvardaki analize kadar tüm adımları kapsamaktadır.