Üretim & Kalite

Ürünlerimiz, üretim standartlarımız ve müşteri isteklerimizin karşılanmasını adına, üretim işlemleri sırasında sık sık ve rastgele bir şekilde kontrol edilmekte ve izlenmektedir. En önemli amacımız, müşteri odaklı üretimimizi devam ettirmek ve ürünlerimizin kalitesini gıda güvenliği standartlarına uygun bir şekilde devamlı geliştirmektir.

  • Hammaddeler ilk adımda kontrol edilmekte ve sadece şirket standartlarını karşılayanlar araziden başlayarak nihai ürüne kadar ürün izlenebilirliğini sağlamak üzere üretim için kabul edilmekte ve kodlanmaktadır.
  • Kalite kontrolleri, "Hammadde", "İşlenmekte Olan Ürün" ve Nihai Ürün" olmak üzere üç ana adımda IŞIK TARIM A.Ş. "Kalite Planlarına" göre gerçekleştirilmektedir.
  • Tüm ürünler, müşteri gereksinimleri ve istekleri karşılanana kadar Lazer Tarayıcı, X-ışın Ayırıcı ve Metal Detektör içinden geçmelidir.

HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası)

IQF fabrikasında, en önemli gıda güvenliği sistemlerinden birisi olan HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası) ve GMP -İyi Gıda Uygulamaları- uygulanmaktadır. Şirketimizin üretim prensiplerini ve müşterilerimiz için en yüksek standartları sağlamak için IŞIK, şirketin HACCP ve GMP sisteminde aşağıdaki uygulamaları yerine getirmektedir;
Kendi şirketimizin laboratuvarında duyumsal, fiziksel ve bazı kimyasal analizlerin yapıldığı Türkiye ya da yurt dışında akredite dış laboratuvarlarında mikrobiyolojik, pestisit kalıntısı ve ağır metal analizleri gerçekleştirilmektedir.


  • Onaylı kimyasal maddeler kullanarak makine, bölümler, zemin, tavan, tuvalet ve binadaki diğer tüm bölümler için temizlik ve dezenfeksiyon sorumlulukları, süre ve yöntemlerini tanımlayarak detaylı "Fabrika Temizleme Planı" kullanılmaktadır. Temizliğin etkinliği, görsel kontrollerin yanı sıra "Temizlik Bezleri" ile denetlenmektedir.
  • Yıl boyunca makine ve bina için "Yıllık Bakım Planı" kullanılmaktadır.
  • IŞIK "Yabancı Malzeme ve Cam Politikasının" bir bölümü olarak gerekli tedbirler alınmaktadır ve personel, yabancı madde kirlenme türlerini engellemek üzere önceden eğitim almıştır. Ürünlerdeki yabancı maddeleri önlemek ve/veya tespit etmek için lazer tarayıcılar, elekler, magnetler, metal detektörler kullanılmaktadır. Üretim alanında yer alan tüm cam maddeler, kırılma anında dağılmalarını önleyecek şekilde telle ile bağlanmış veya koruyucu bir kılıf ile korunmaktadır.
  • "Eğitim" ve "Farkındalık", Kalite Sistemindeki en önemli konulardan ikisidir; IŞIK A.Ş., Kalite Sistemindeki başarısının ekibinin farkındalığı ve bilgisine dayalı olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, yöneticiler dahil tüm personel, 2000 yılından bu yana yıllık olarak hazırlanan IŞIK "Eğitim Planına" dayalı bir şekilde içeriden ve dışarıdan eğitilmektedir.