AR-GE

Işık Tarım, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge merkezine dönüşmüştür. Firmamız, kendi sektöründe araştırma ve geliştirmenin öncüsü konumundadır. Otuzdan fazla üyesi bulunan Ar-Ge ekibimiz içerisinde gıda bilimi ve teknolojisi uzmanları, biyokimyagerler, mühendisler, duyusal bilim uzmanları, mikrobiyologlar ve teknisyenler vardır. Işık Tarım, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında Ar-Ge yatırımlarını her yıl kademeli olarak artırmaktadır.

Işık Tarım Ar-Ge Merkezi, müşteri memnuniyetini esas alan yenilikçi, sağlıklı, besleyici, lezzetli ve güvenilir ürünler geliştirmek üzere gıda endüstrisinin en iyi beyinlerini bir araya getiriyor. Bunun yanında gıda güvenliği, beslenme ve sağlık alanındaki araştırmalardan, ürün ve ambalaj formülasyonu geliştirilmesine kadar gıdada yenilikçi ürünler için bilimsel altyapı oluşturulmasını sağlıyor.

Işık Tarım Ar-Ge Merkezinde genel olarak fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal testler gibi pek çok analiz yapılır. Ayrıca gıda formülasyonu geliştirme ve kalite değerlendirme aşamasında yöntem geliştirme, optimizasyon, analiz ve sonuç değerlendirme gibi gelişmiş kromatografik (kalıntı-pestisit) analizler de özenle yürütülür.

Merkezimizde; TÜBİTAK, EUREKA, TAGEM tarafından desteklenen, üniversiteler ve çeşitli Ar-Ge merkezleriyle iş birliği içinde yürütülen ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri ve öz sermayeyle geliştirilen ileri araştırma projeleri koordine edilir.

Ar-Ge Merkezimizin bünyesinde fiziksel, kimyasal, mikrobiyoloji, enstrümental analiz ve ürün geliştirme laboratuvarları bulunmaktadır.

Ar-Ge Merkezimizin içerisinde, 5 laboratuvar bulunmaktadır.

Fiziksel Analiz Laboratuvarı Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Işık Tarım Ar-Ge Merkezi Fiziksel Laboratuvarında; numune hazırlığı, numune fiziksel kontrolü ve raf ömrü testleri gibi analizler yapılarak, hammaddeden nihai ürüne kadar gıda ürününün fiziksel kontrolü gerçekleştirilir. Fiziksel Laboratuvarda, mevcut ve yeni geliştirilen ürünlerin fiziksel profili çıkartılır. Ayrıca yeni ürünlerin raf ömrü bu laboratuvarda belirlenmektedir. Buna ek olarak, fiziksel laboratuvar, yeni ürünlerin gelişimi ile birlikte ihtiyaç doğrultusunda birçok renk, doku, tekstür ve diğer fiziksel analizler üzerine çalışma yapılabilecek potansiyele sahiptir.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Işık Tarım Ar-Ge Merkezi Kimya Laboratuvarında; nem içeriği, su aktivitesi, asitlik (pH), peroksit değeri, serbest yağ asitleri gibi kimyasal analizler yapılarak, hammaddeden nihai ürüne kadar gıda ürününün kimyasal kalite kontrolü gerçekleştirilir. Kimya Laboratuvarında, yeni geliştirilen ürünlerin kimyasal profili çıkartılır. Bu profil, rutin metotlar yada yeni geliştirilen metotlar ile oluşturulmaktadır. Yeni metot çalışmalarının doğruluğu çeşitli yollarla kontrol altında tutulmaktadır. Standardize edilmiş analiz metotları ile doğru, güvenilir sonuçlar sunulmaktadır.

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Işık Tarım Ar-Ge Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarında gıda ürününün hammaddeden nihai ürüne kadar; mikrobiyoloji kontrolü (TPC, küf ve maya analizleri ve patojen analizleri), personel ve üretim ekipmanlarının hijyen ve sanitasyon kontrolü (SWAB) gerçekleştirilir. Mikrobiyoloji analizleri klasik metotlar ve Gene-UP PCR cihazı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında ihtiyaç duyulduğunda yararlı mikro organizma sayımları yapılabilmektedir. Buna ek olarak mikrobiyoloji laboratuvarı, yeni ürünlerin ve toplum sağlığının ihtiyaçları doğrultusunda birçok mikroorganizma ve patojen üzerine çalışma yapabilecek potansiyele sahiptir.

Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Işık Tarım Ar-Ge Merkezi Enstrümental Analiz Laboratuvarında hammaddeden nihai ürüne kadar LC-MS/MS, GC-MS/MS, GC-MS/HS, HPLC cihazları kullanılarak pestisit, kalıntı, mikotoksin analizleri yapılmaktadır. Enstrümental analiz laboratuvarında 800’ü aşkın kalıntı ve pestisit ölçümü yapılabilmektedir. Piyasa ihtiyacına göre bu parametreler arttırılabilmektedir. Her bir parametre standart metotlar ile ölçülebildiği gibi ürün ya da parametreye özel yeni metot geliştirilebilmektedir. Pestisit ve mikotoksin dışında fenolik bileşen, antioksidan, uçucu bileşenler gibi diğer parametrelerin de ölçümü ihtiyaç doğrultusunda yapılabilmektedir.

Ürün Geliştirme Laboratuvarı Ürün Geliştirme Laboratuvarı

Işık Tarım Ar-Ge Merkezi Ürün Geliştirme Laboratuvarı çok sayıda yenilikçi ekipmana sahiptir. Ürün Geliştirme Laboratuvarında birçok ürün geliştirme projesi yürütülmektedir. Bu projeler bazen yeni bir ürünün geliştirilmesi üzerine olabileceği gibi mevcut ürünlerin geliştirilmesine yönelikte olabilmektedir. Pilot ölçekteki ekipmanlarla gerçek üretimdeki süreç uygulanarak mutfak denemeleri yapılır. Bu denemelerde başarılı olan ürünler için hedef tüketiciler ve firma çalışanları ile tadım aktiviteleri gerçekleştirilir. Müşterilerimize sadece pazar taleplerine uygun, güvenli, lezzetli, sağlıklı ve sürdürülebilir ürünler sunulmaktadır.

Işık Tarım Ar-Ge Merkezi, organik gıda sektöründe geleceğin yenilikçi gıda ürünlerini üretmeye devam ediyor.