İnsan Kaynakları

Işık Tarım olarak, 1982 yılından bugüne kurumsal değerleri odağına almış nitelikli insan kaynağımız ile organik tarım sektöründeki liderliğimizi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Ekip çalışmasına inancımızı yenilikçi sistemlerimiz ile destekleyerek çalışanlarımızın sahip olduğu değeri parlatmayı hedefleyen insan kaynakları yapımızı sürekli geliştirerek, organik tarım sektöründeki tercih edilen ve çalışmak istenilen firma olmanın devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz.

Şirket hedeflerimizle paralel bir biçimde; çalışanlarımızın işyerine ve görevine kısa zamanda uyum sağlamalarını hedefliyoruz. Mesleki ve kişisel gelişim için bilgi ve motivasyon artırmaya yönelik eğitim planlarımız çalışanlarımıza potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veriyor. Sorumluluk alma ve inisiyatif kullanma konusunda çalışanlarımızı teşvik ediyor ve her zaman başarıyı ödüllendiriyoruz. Fark yaratan, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri teşvik ediyoruz.

Kariyer gelişim süreçlerini çalışanlarımız ile planlayarak, kurumumuzun sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Bu amaçla çalışanlarımızı gelecekteki rollerine hazırlayan kariyer fırsatlarına öncelik veriyoruz.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Işık Tarım ’da biz; “İnsana ve doğaya zarar verecek hiçbir eylemin içinde olmamak” prensibini güçlü bir şekilde benimsiyoruz.

Bu prensip doğrultusunda; yenilikçi ve insan onuruna yakışır bir iş kültürü için çeşitlilik ve kapsayıcılığı ihtiyacın ötesinde zorunluluk olarak görüyoruz.

Tüm çalışanlarımız arasında eşitliği gözetiyoruz. Çalışanlarımızın tüm maddi ve manevi haklarını göz önünde bulunduran sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürü ve ortamını her koşulda sağlamayı hedefliyoruz. Farklılıklara değer veriyor, çalışanlarımızın kendilerini tüm iş süreçlerine dahil hissetmeleri için çalışıyoruz.

Işık Tarım’da biz; ırk, renk, cinsiyet, din, ulusal köken, yaş, engel durumu gibi hiçbir ayrımcılığa müsamaha etmiyoruz.

Bu kapsamda; sürdürülebilir, takip edilebilir ve hesap verilebilir bir Fırsat Eşitliği Stratejisi izliyoruz. Karar verici, yönetici pozisyonlarında kadın çalışan sayısını her yıl artırmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliği uygulamalarıyla sektörümüze rol model olarak öncülük ediyoruz. Sektördeki bazı görevlere dair cinsiyete dayalı kalıplaşmış yargıları değiştirmeye katkı veriyoruz.

Tüm iş süreçlerinde; fırsat eşitliği, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete karşı sıfır tolerans vurgusu ile çalışıyoruz. İşe alım süreçlerimizi fırsat eşitliği bakış açımızla yürütüyoruz. Tüm çalışanlarımızın bilgi ve farkındalığının artırılmasına yönelik uygulamalarımız ile bu anlamdaki gelişimlerine de katkı sağlamak istiyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ANLAYIŞIMIZ ÖNCELİĞİMİZDİR.
Işık Tarım İnsan Kaynakları
TEMEL DEĞERLERİMİZ
 • Dürüstlük

  Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz.

 • Hoşgörü & Görüşlere ve İnançlara Saygı

  Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer veriyoruz. Yaşam tarzlarına, düşüncelerine, sahip oldukları tüm inanç ve görüşlere eşit mesafede duruyoruz.

 • Fırsat Eşitliği

  Çalışanlarımıza veya iş başvurusunda bulunan adaylara karşı unvan, din, dil ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, etnik köken, medeni hal, hamilelik gibi durumları gözetmeksizin dürüst ve adil davranıyor, herkese eşit fırsat tanıyoruz. Her türlü ayrımcılıktan arındırılmış bir çalışma ortamının oluşturulmasına büyük önem veriyoruz.

 • İyi Niyet

  Tüm ilişkilerimizde adilane, iyi niyet ve anlayışla davranıyoruz.

 • Alçakgönüllülük

  Şirket içinde ve dışında çalışanlarımız ve iş ortaklarımıza karşı ilişkilerimizde alçak gönüllülüğü bir davranış biçimi olarak benimsiyoruz.

 • Öncülük

  Sektörümüzde pozitif gelişme, teknoloji ve yeniliklere öncülük ediyoruz.

 • Çalışkanlık

  İşimize ve kendimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak işimizle ilgili konularda başarı için azami gayret ve çabayı sarf ediyoruz.

 • Adalet

  Şirketimizin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin haklarını gerekli hassasiyeti ve saygıyı göstererek koruyoruz.

 • Dayanışma

  Tüm iş süreçlerimizde, çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle dayanışma içinde çalışmayı önemsiyoruz.

 • Sorumluluk

  Tüm iş süreçlerimizde, çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, çevreye ve doğaya karşı yasal ve diğer sosyal sorumluluklarımızı ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereken özeni ve bağlılığı gösteririz.

"İnsana ve doğaya zarar verecek hiçbir eylemin içinde olmamak” prensibini benimsiyoruz."

Bu amaçla; yenilikçi ve insan onuruna yakışır bir iş kültürü için çeşitlilik ve kapsayıcılığı ihtiyacın ötesinde zorunluluk olarak görüyoruz. Tüm çalışanlarımız arasında eşitliği gözeten, çalışanlarımızın tüm maddi ve manevi haklarını göz önünde bulunduran sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürü ve ortamını her koşulda sağlamayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımızın farklılıklarına değer veriyor, kendilerini tüm iş süreçlerine dahil hissetmelerine çalışıyoruz.

Ayrımcılığa müsamaha etmiyor, tacize ve şiddete sıfır tolerans politikası uyguluyoruz.
 • Sürdürülebilir, takip edilebilir ve hesap verilebilir bir Fırsat Eşitliği Stratejisi izliyoruz.
 • Fırsat eşitliği uygulamalarıyla sektörümüzde rol modelliğe öncülük ediyoruz.
 • Tüm iş süreçlerinde fırsat eşitliği, cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve şiddete sıfır tolerans vurgusu ile çalışıyoruz.
 • Tüm çalışanların bilgi ve farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışanlarımızın gelişimini sağlıyoruz.
 • Karar verici, yönetici pozisyonlarında kadın çalışan sayısının her yıl arttırmayı hedefliyoruz.
 • Sektördeki bazı görevlere dair cinsiyete dayalı kalıp yargıları değiştirmeye katkı veriyoruz.
 • İşe alım süreçlerini fırsat eşitliği bakış açısıyla yürütüyoruz.
İŞ BAŞVURUSU

Sizi tanımak isteriz, lütfen özgeçmişinizi buraya yükleyin

Işık Tarım İnsan Kaynakları