Happy Village Projesi’ne kayıtlı organik çiftçilerimizin, özellikle hasat döneminde, ürünleri toplayabilmek için yoğun bir şekilde dönemsel işçiye ihtiyacı olmaktadır. Işık Tarım, ürünü sahiplenen, bilinçli ve eğitimli workerlar yaratmak için; 1-2 ay için arazi ve bahçelerde ürün toplamak için gelen işçilere oryantasyon, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve sanitasyon eğitimleri vermektedir. Eğitimlerin yanı sıra dönemsel işçilerin adil ve iyi şartlarda yaşamasını ve çalışmasını sağlayacak; Fair for Life, Certified Fair Trade, Rainforest Alliance kapsamında sertifikalanmış çok sayıda projemiz bulunuyor.

ÜRÜNÜ SAHİPLENEN, BİLİNÇLİ VE
EĞİTİMLİ İŞÇİLER

ORYANTASYON EĞİTİMLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
HİJYEN VE SANİTASYON EĞİTİMLERİ

İŞÇİLERİN ADİL VE İYİ ŞARTLARDA
YAŞAMASINI VE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK

ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PROJELER

Akmağara Projesi

Bu proje 2011 yılında Malatya ili Hekimhan ilçesi Akmağara köyü ve civarında bulunan organik kayısı yetiştiriciliği yapan Happy Village üreticilerinin mevsimlik işçilerinin daha konforlu, temiz, sağlık ve düzenli şartlarda konaklama ve barınmalarını sağlamaya yönelik yapılmış sosyal bir projedir. Bunun için Akmağara’da bulunan eski okul binası bakımı ve tadilatı yapılıp işçilerin konaklayabileceği, tuvalet ve banyo imkanlarıyla birlikte toplamda 20 kişinin kalabileceği bir tesis kurulmuştur. Bu proje ile mevsimlik işçilerin konaklama ve barınma şartları iyileştirildiği gibi üreticilerin işçi arama bulma sorunlarının da önüne geçilmesine olanak sağlamış ve gıda güvenliği açısından da çok önemli ve etkili adımlar atılmıştır.

Akköy Projesi

Bu proje 2013 yılında Manisa ili Turgutlu ilçesi Akköy ve civarında bulunan organik üzüm yetiştiriciliği yapan Happy Village üreticilerinin mevsimlik işçilerinin daha konforlu, temiz, sağlık ve düzenli şartlarda konaklama ve barınmalarını sağlamaya yönelik yapılmış sosyal bir projedir. Bunun için Akköy’de bulunan eski okul binası bakımı ve tadilatı yapılıp işçilerin konaklayabileceği hale getirilmiş ve okul binasının yanına prefabrikten bağımsız ilave bir bina daha yapılarak, tuvalet ve banyo imkanlarıyla birlikte toplanda 25 kişinin kalabileceği bir tesis kurulmuştur.. Bu proje ile mevsimlik işçilerin konaklama ve barınma şartları iyileştirildiği gibi üreticilerin işçi arama bulma sorunlarının da önüne geçilmesine olanak sağlamış ve gıda güvenliği açısından da çok önemli ve etkili adımlar atılmıştır.

Bekirler Köyü Projesi

Happy Village Organik incir yetiştiriciliği yapılan ve yaz aylarında 1000 kişiye kadar nüfusa çıkan Aydın’nın Nazilli ilçesi Bekirler köyünde özellikle yaz aylarında daha belirgin olarak orta çıkan içme suyu yetersizliğinin önüne geçmek için var olan su deposuna ilave yeni içme suyu deposu yapılması ve sistemi besleyecek yeni su kaynağı bulunmasına yönelik yapılmış bir projedir. Bu proje kapsamında 2009-2010 yılları içerisinde Bekirler Köyü’ne 90 ton kapasiteli su deposu yapılmış ve bu su deposunu besleyecek 7 km uzaklıkta bir kaynak bulunmuş ve bu kaynağın suyu borularla bu depoya getirilmiş ve depo da köyün içme suyu sistemine bağlanmıştır.

Fındık Silo Projesi

Happy Village, üreticilerinin fındık hasat sonrası randıman ve kalite kayıplarının azaltılması, üründe aflatoksin oluşumunun engellenmesi için daha güvenli, sağlıklı ve kontrollü bir ortamda bekletilmesini sağlayarak üreticilerinin gelir kaybına engel olmak ve ürün kayıplarının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla 2017 yılında Fındık Silo Projesi'ni başlatmıştır. Proje kapsamında Zonguldak Ereğli Ormanlı Beldesi’ndeki fındık fabrikasının yanında yer alan IŞIK Tarım’a ait arsada, üreticilerin kullanımına verilecek silonun yapımı gerçekleştirilmiştir.

Happy Hazelnut Projesi

Türkiye'nin Karadeniz bölgesi, fındık yetiştiriciliği için en uygun iklim koşullarını sunmaktadır. Dünya fındık üretiminin üçte ikisinden fazlası bölgededir. Ne yazık ki Türk fındığı sadece kalitesiyle değil, aynı zamanda hasat edenlerin ve ailelerinin karşı karşıya kaldığı zorlu çalışma koşullarıyla da biliniyor. Happy Hazelnut bu çalışma koşullarını değiştirmek istiyor.

Happy Hazelnut, Türkiye'de sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir fındık üretimine katkıda bulunmak amacıyla 2013 yılında kuruldu. Bu hedef doğrultusunda yerel sorunlara somut ve yenilikçi çözümler sunarak çalışıyoruz.

Happy Hazelnut Vakfı, Işık Tarım ve uzun vadeli ortağı Yourharvest AG (eski Varistor AG) tarafından ortaklaşa kurulmuştur. Kuruluş, Happy Hazelnut girişiminin uzun vadede finanse edilmesini sağlamakta ve böylece Türk fındığı için şeffaf, sürdürülebilir ve çocuk işçiliği içermeyen bir değer zinciri taahhüt etmektedir.

ÇİFTÇİ DESTEĞİ

Organik fındık üretimine oldukça yoğun emek harcanmaktadır. Fındık ağaçları düzenli olarak kesilmeli ve tarlalardaki yabani otlar elle biçilmelidir. Çiftçiler, potansiyel zararlıları erkenden tespit etmek ve hemen tedavi etmek için tarlaları sürekli olarak izlemektedir.

Fındık üreticileri yıl boyunca ziraat mühendisleri tarafından desteklenmektedir. Tarlada veya köy çay ocağında çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Atölye çalışmaları, sertifikasyonlara uyum için gereken çok sayıda belgenin doldurulmasında ziraat mühendislerinin yardımcı olması veya çiftçilerin farklı üretim standartlarını nasıl takip edeceklerini ve bunlara nasıl uyacaklarını ve ekim alanlarını profesyonelce nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri gibi bir dizi faaliyeti içermektedir.

Fındık üretim maliyetlerinin büyük bir kısmını işçi çalıştırmak için harcanan işgücü ve organik gübre maliyetleri oluşturmaktadır ve bu maliyetlerin her ikisi de üreticiler hasatlarını satmadan önce ortaya çıkmaktadır. Tüm çiftçiler fındıklarını satacak kadar paraya sahip değildir. Finansal yardıma ihtiyacı olan Happy Hazelnut üreticileri, maliyetlerin büyük bir kısmını önceden finanse eden Işık TARIM'dan destek almaktadır. Hasattan sonra geri ödeme, fındık satılırken kazanılan parayla kredinin telafi edilmesiyle yapılır.

Organik tarımda yalnızca kolay erişilemeyen özel gübrelere izin verilmektedir. Tüm Happy Hazelnut çiftçileri Işık Tarım aracılığıyla gübre satın alabilirler.

Mutlu Ev

Türkiye'de fındık hasadı son derece yoğun emek gerektirir. Çok sayıda hasat yardımcısı her yıl ülkenin diğer bölgelerinden fındık bölgesinde çalışmak için seyahat etmektedir. Bu göçmen işçiler hasat sırasında genellikle aileleriyle birlikte geçici çadır kamplarda yaşamaktadır. Çocuk işçiliği ve hijyenik standartların eksikliği yaygın sorunlardır.

Bu durumu ele almak için 2014 yılında çocuklar için entegre bir yaz okulu olan Happy House'u inşa ettik. Hasat zamanı yaklaşık 60 kişiyi ağırlıyor. Paşalar'dan gönüllü çiftçilerden oluşan beş kişilik bir yönetim ekibi evin bakımını üstleniyor. Sezon dışında ise tesisler köy çocuklarına boş zamanlarında eğitim vermek ya da köy festivallerini veya evliliklerini kutlamak için kullanılıyor.

Happy Hazelnut ortaklarımız için çalışanların kendilerini rahat hissedecekleri temiz ve düzenli bir konaklama sağlamak önemlidir.

MUTLU EV’DE YAZ OKULU

Ebeveynlerinin çalışma saatleri boyunca ekibimiz Happy House'daki çocuklarla ilgilenir. İlgi çekici bir müfredatın hazırlanmasından profesyonel bir öğretmen sorumludur. Düzenli yemek sağlamanın yanı sıra, çocukların uygulamalı etkinliklere, şarkı söylemeye, oynamaya ve dans etmeye erişebilmelerini de sağlıyoruz.

Köylerin çevresindeki çiftçi konaklama yerlerinde aileleriyle birlikte yaşayan çocuklar her gün Happy House'a götürülüyor.

Aşağıdağ Köyü - Fındık Bölgesi

Proje, köylülerin ve mevsimlik işçilerin refahının artırılması, su yönetiminin iyileştirilmesi, toplumsal kalkınma, gıda güvenliği, sürdürülebilir yaşamın teşvik edilmesi ve dayanışma duygusunun geliştirilmesi gibi birçok hedefe hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Mevsimlik işçilerin çalışma döneminde bölgede su sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle bölge için proje uygun görülmüştür.

Bu projeyle ilgili olarak köy sınırları içinde ek bir su kaynağı bulunmuştur. Su, 2500 m uzunluğunda bir boru ile köye taşınmıştır. Köyde su deposu inşa edilmiştir.

Bu projelerin başlıca amaçları; işçilerin barınma ve hijyen koşullarını iyileştirmek, köylüler ve işçiler için yetersiz olan su kaynaklarını artırmak, köy ilkokuluna ve köy çeşmesine su sağlamak, köy caddesine yeni çeşme inşa etmektir.

Aydın Bekirler Köyü

Girişimin amacı köyde bir toplum merkezi kurmaktır.

Bu girişim, çocukların spor ve eğlence faaliyetlerine aktif olarak katılmaları için bir platform sağlamayı, böylece bütünsel bir gelişim ortamını teşvik etmeyi ve hem çocukların hem de o bölgede yaşayan bireylerin kişisel gelişimine sosyal katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu proje sayesinde çok yönlü bir sosyal tesis köyün hizmetine sunulmuştur. Çocukların kullanımı için bir oyun parkı ve spor alanı inşa edilmiştir.

MUTLU ÇOCUKLAR, MUTLU KÖYLER

Üreticilerimizin ve çevresindekilerin çocuklarının eğitim faaliyetlerini destek veriyoruz.

Kodlama ve yazılım sınıfları oluşturarak çocukların teknolojiye dayalı eğitim almalarını sağlıyoruz.

Kız çocuklarını spor etkinlikleriyle destekleyerek spor yapmaya teşvik ediyor, sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Çocuk parklarının iyileştirilmesi ve güvenlik düzeyinin artırılması konularına odaklanıyoruz.

Okul gereçlerinin bakımını üstleniyoruz.

Happy Village'ı Takip Et!