Happy Village Projesi, bütünsel bir sürdürülebilirlik projesidir. Happy Village Projesi, projeye kayıtlı 4000’den fazla çiftçisinin, organik tarıma geçişine sağlamakla beraber, arazi ve bahçelerdeki doğal yaşam dengesinin korunmasını odağına alarak, çiftçilerin ve çiftçilerin dönemsel işçilerinin de bu konuda eğitilmesine de büyük önem verir. Happy Village Projesi’ne kayıtlı organik çiftçilerimizin özellikle hasat döneminde arazi ve bahçelerinde çalışan dönemsel işçilerin eğitilmesi, adil ve iyi şartlarda çalışması, ihtiyaçlarının giderilmesi, kırsal gelişime katkıda bulunulması projenin temel unsurlarıdır.

ÇEVRE
Çevrenin korunması için organik tarımı ve iyi tarım uygulamalarını teşvik ediyoruz
İŞ BİRLİĞİ
Işık Tarım çalışanları, müşteriler, yetiştiriciler, tüketiciler ve toplumumuzdaki herkes arasında büyük bir etkileşim yaratıyoruz
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Hasat işçileri ve aileleri için iyi çalışma koşulları sağlıyoruz.
İZLENEBİLİRLİK &
VE ŞEFFAFLIK
Sunduğumuz tüm meyve ve fındıklar doğrudan kaynağına ve onları yetiştiren çiftçiye kadar izlenebilir.
KIRSAL
KALKINMA
Kırsal alanlarda yaşamı kolaylaştırarak ve daha iyi hale getirerek kırsal kalkınmayı destekliyoruz
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İÇİN
NE
YAPIYORUZ
Işık Tarım Hakkımızda
EKOSİSTEM İÇİN
TARLALARIMIZ İÇİN

Işık Tarım Ziraat Ekibi, Happy Village'a kayıtlı çiftçilerimizi bilinçlendirmek ve farklı ülkelerin organik standartlarına uygun üretimi desteklemek için düzenli eğitimler veriyor.

ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN

Işık Tarım’s Agrıcultural Team provides regular trainings to raise awareness of our Happy Village registered farmers and to support production in accordance with the organic standarts of different countries.

 • ORGANİK MEVZUAT STANDARTLARI EĞİTİMLERİ
 • TARIMSAL BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ
  • Yetiştirme Teknikleri
  • Besleme Teknikleri
  • Hastalık ve Haşere Kontrol Teknikleri
  • Sulama Teknikleri
 • UYGULAMALI BİLGİ EĞİTİMLERİ
  • İyi Hasat
  • Kurutma Teknikleri
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
 • IŞIK TARIMSAL ERKEN UYARI SİSTEMİ
İŞÇİLERİMİZ İÇİN

Happy Village Projesi’ne kayıtlı organik çiftçilerimizin, özellikle hasat döneminde, ürünleri toplayabilmek için yoğun bir şekilde dönemsel işçiye ihtiyacı olmaktadır. Işık Tarım, ürünü sahiplenen, bilinçli ve eğitimli workerlar yaratmak için; 1-2 ay için arazi ve bahçelerde ürün toplamak için gelen işçilere oryantasyon, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve sanitasyon eğitimleri vermektedir. Eğitimlerin yanı sıra dönemsel işçilerin adil ve iyi şartlarda yaşamasını ve çalışmasını sağlayacak; Fair for Life, Certified Fair Trade, Rainforest Alliance kapsamında sertifikalanmış çok sayıda projemiz bulunuyor.

ÜRÜNÜ SAHİPLENEN, BİLİNÇLİ VE
EĞİTİMLİ İŞÇİLER

ORYANTASYON EĞİTİMLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
HİJYEN VE SANİTASYON EĞİTİMLERİ

İŞÇİLERİN ADİL VE İYİ ŞARTLARDA
YAŞAMASINI VE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK

ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK PROJELER

İŞLEYİCİ OLARAK

SU YÖNETİMİ

Işık sürdürülebilirlik yaklaşımına göre:

 • Su yönetimini araziden başlatarak; öncelikle ürettiğimiz ürünler için az suya ihtiyaç duyan, uygun varyeteleri seçiyoruz.
 • Kalan sulama ihtiyacı için Mini Sprink veya damlama sulama gibi yöntemler uygulatılarak fazla su tüketiminin önüne geçiliyor.
 • Fabrikalarımızda ise yıkama ve temizlik amaçlı kullanılan su miktarının azaltılması için basınçlı yıkama sistemleri entegrasyonu bulunuyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Bugün ve gelecek nesiller için çevre üzerindeki etkimizi azaltmaya kararlıyız. Kendi karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik adımlar atmanın yanı sıra, tesislerimizin çoğuna güç sağlamak için temiz ve yenilenebilir enerji tedarik ediyoruz. Bu, enerjiyi daha verimli kullanmamıza ve sera gazı emisyonlarımızı azaltmamıza yardımcı oluyor.

Kuru meyve ve dondurulmuş meyve fabrikalarımızın çatılarına kurduğumuz güneş panelleri sayesinde 2022 yılında 7.464 ağacı kurtardık.

IŞIK olarak, kadınların desteklenmesinin sürdürülebilir ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik için kilit bir faktör olduğuna inanıyoruz.

Happy Village'ı Takip Et!