Kalite

Işık Tarım olarak kurulduğumuz günden beri tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması yönünde hassasiyetle üretim yapıyoruz.

Bünyemizde uyguladığımız “Kalite” ve “Güvenli Gıda” ilkeleriyle, gıda tedarik zinciri içindeki rolümüze uygun olarak; tarımsal ve üretim alanlarındaki gıda güvenliği risklerini en aza indirmek için çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat gerekliliklerin bilinciyle, kendimize ve müşterilerimize karşı olan sorumluluklarımız kapsamında, kalite ve gıda güvenliği şartlarını yerine getirerek sektördeki öncü rolümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz.

Gıda tedarik zinciri içerisindeki geniş rolümüze uygun biçimde; çiftçilerimiz, çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile Gıda Güvenliği Kültürü’nün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması için daimi şekilde faaliyetler yürütüyoruz.

Işık Tarım; yasal değişiklikler, bilimsel gelişmeler ve yeni gelişen prosesleri takip ederek, oluşabilecek gıda güvenliği risklerini etkin şekilde yönetiyor ve yenilikleri sisteme entegre etmek için gerekli yatırımları yapıyor. Şirketimiz, toplum için organik, sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli ürünler üretiyor.

Hammadde Hammadde

Işık Tarım gıda güvenlik uygulamaları, araziden başlamaktadır. Şirketimiz, tarla aşamasından itibaren kalite kontrol faaliyetlerine toprak, su, yaprak analizlerini gerçekleştirerek başlayıp, deneyimli ziraat mühendisi kadrosu ile çiftçilere mahsul yönetimi konusunda danışmanlık vermektedir. Çevresel bulaşanları kontrol etmek için yaygın eğitimler düzenlemekte ve üretici farkındalığını artırmaktadır. Üretimin farklı aşamalarından numuneler toplayarak, kimyasal pestisit bulaşanları risklerini kontrol altında tutmaktadır. Işık Tarım, gıda üretiminin ilk zinciri olan ürün / mahsul üretimi aşamasında; kimyasal, fiziksel, biyolojik tehlikelere karşı önlemler alarak tedarik zinciri boyunca çıkabilecek tehditleri etkin şekilde yönetmektedir.

Türkiye’nin hemen her bölgesinden ve Happy Village (Mutlu Köy) projesinden tesislerimize ulaşan zirai ürünler; gıda güvenliği gerekliliklerine uygun olarak bünyesinde bulunan pestisit, mikrobiyoloji, mikotoksin ve diğer fiziksel-kimyasal analizlerin yapıldığı laboratuvarları ve yurtiçi / yurt dışı çalışmakta olduğu laboratuvarlar ile kalite/gıda güvenliği uygunluğu değerlendirmekte ve tüm kalite ve gıda güvenliği risklerini kontrol altında tutmaktadır.

İşleme Süreci İşleme Süreci

Işık Tarım, işletmelerini BRC ve IFS Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine göre düzenlemiştir. İşletmelerinde; “İyi Üretim Uygulamaları” pratiklerine uygun Temizlik-Hijyen-Sanitasyon, yabancı madde kontaminasyon önlemleri, su yönetimi, ürün yönetimi, haşere yönetimi, hijyen kontrolleri, Çevresel Mikrobiyolojik İzleme Programları, Alerjen yönetimi, Atık yönetimi programlarını yürütmekte ve yenilenen şartlara göre kendini devamlı geliştirmektedir.

Işık Tarım tesislerinde ürünün girişinden itibaren üstün teknoloji Lazer, X-ray, kameralı ayıklayıcı sistemler kullanılarak birincil üretim aşamasından gelebilecek her türlü yabancı madde ve kalite kusurları ayıklanmakta ve tüm nihâi ürünler, farklı üretim teknolojilerine uygun metal dedektörlerden geçirilmektedir. İşletme süresince saha gözlemleri, lot uygunluk kontrolleri, proses kalite kontrolleri gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirmeleri proses kalite kontrol mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Nihâi Ürün Nihâi Ürün

İşletme süresince tüm uygunluk kontrollerinden geçmiş olan nihai ürünler müşteri şartları ve yasal gerekliliklere göre belirlenmiş olan son ürün kontrol parametrelerine göre son kez kontrol edilir. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik uygunluk değerlendirmesinden sonra Ürün Serbest Bırakma prosedürüne göre kalite ekibi tarafından değerlendirilerek yükleme onayları verilir. Işık Tarım Gıda Analiz Laboratuvarları, belirlenmiş olan kalite ve gıda güvenliği parametrelerine; doğru, güvenilir, tarafsız ve hızlı bir şekilde cevap vermekte ve uluslararası yeterlilik testlerine katılarak yetkinliği doğrulanmaktadır. Arazide başlayan kalitesel test ve analizler, işleme sürecinde olduğu gibi, nihai ürün aşamasında da iç ve dış laboratuvarlarda devam etmektedir.

Işık Tarım Kalite Görseli
Fiziksel Analizler: Hammadde aşamasında yapılan fiziksel kontrollerden sonra bir çok farklı kalite testinden geçip nihai ürün aşamasına gelindiğinde laboratuvarlarımızda tekrar fiziksel analizden geçirilir. Nihai ürünlerde aşağıdaki fiziksel testler kullanılarak, tüm ürünlerde fiziksel kalite kontrolü gerçekleştirilir;
 • Görünüm
 • Sayı ve Boyut
 • Kusurlar
 • Yabancı maddeler
 • Ağırlık
Kimyasal Analizler: Hammadde kabul ve işleme sürecinde yapılan farklı test ve analizler sonrasında, nihai ürün aşamasına gelen ürünlerimiz de bazı kimyasal testlerden geçirilmektedir.
 • Nem
 • Su aktivitesi
 • Kükürtdioksit
 • Yağ
 • Peroksit sayısı
 • Asitlik değeri
 • Serbest klor tayini
Işık Tarım Kalite Görseli
Işık Tarım Kalite Görseli
Mikrobiyolojik Analizler: Hammadde kabul ve işleme sürecinde yapılan farklı test ve analizler sonrasında, nihai ürün aşamasına gelen ürünlerimiz de bazı mikrobiyolojik testlerden geçirilmektedir.
 • Toplam aerobik bakteri
 • Küf
 • Maya
 • Enterobacteriacea
 • Koliform
 • Escherichia coli
 • Bacillus Cereus
 • Staphyloccocus Aureus
 • Listeria Monocytogenes
 • Salmonella Spp.
Enstrümental Analizler: Hammadde kabul ve işleme sürecinde yapılan farklı test ve analizler sonrasında, nihai ürün aşamasına gelen ürünlerimiz de gerekli enstrümental testlerden geçirilmektedir.
 • Aflatoksin
 • Okratoksin
 • Patulin
 • Polar pestisitler
 • Hydrocyanic acid
 • GC-MS/MS
 • LC-MS/MS
 • HS-GC-MS
Işık Tarım Kalite Görseli

Işık Tarım, tohumdan başlayarak insana kadar uzanan ekosisteme karşı saygı fikriyle güvenli ve sağlıklı ürünler üreterek bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Müşterilerinin sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan Işık Tarım, küresel kalite ölçütlerini bünyesinde geliştirdiği kurumlarla bütünleştirerek organik gıda sektöründeki liderliğini korumak için durmadan çalışıyor.

Güvenli değilse, yiyecek değildir!