Sertifikalar

Organik gıdaya olan talebin her geçen gün artmasıyla organik tarım ürünleri, gıda piyasasında ciddi bir yer edindi. Tüketici taleplerinin değişmesi perakende sektöründe organik gıdaya olan ilgiyi artırdı. Bu değişim tarım sektöründe de üretim alışkanlıklarının değişmesini beraberinde getirdi.

Yıllar içinde ülkeler kendi özgün organik ürün standartlarını oluşturmaya ve üreticilerden talep etmeye başladılar. Böylelikle organik ürünlerin kıtalar arası yolculuğu başladı ve bu da organik gıda sektöründeki büyük oyuncuların en yüksek standartlarda ürün üretmelerini zorunlu kıldı. Bu standart değişikliği, tohumundan gübresine, zirâi mücadeleden ürünlerin muhafaza edilme koşullarına kadar organik tarım aşamalarını katman katman yeniledi. Tüm dünyada organik gıda sertifikaları kalitenin güvencesi olmaya başladı.

Işık Tarım, organik gıdadaki değişim ivmesini bünyesine katarak uluslararası kalite standartlarını tüm ürünlerine yansıttı. Firmanın bu alandaki öncü rolü, yetkinliğini sürekli geliştirmesiyle daha da değer kazandı. Şirketimiz, sahip olduğu sertifikalar sayesinde dünyadaki pek çok ülkeye organik ve adil ticari ürünler (fair trade) sunabilen bir altyapıya sahiptir. Üreticileri, tedarikçileri ve çalışanlarıyla beraber bu kalite standardındaki seviyeyi her geçen gün biraz daha ileriye taşımaktadır.

Işık Tarım hem dünyada hem ülkemizde geçerliliği olan, organik gıda standartlarını güvence altına alan pek çok sertifikaya sahiptir. Bu sertifikalar farklı ülkelerdeki farklı tüketici taleplerini en üst seviyede karşılamak üzere elde edilmiştir. Ayrıca kalite standartlarının değişen ölçütleriyle ilgili şirketimizin esnek ve sürdürülebilir yetkinliğini temsil eder.

Her ülkenin kendine ait bir organik standardı bulunmakta ve bu standartların kuralları ülkeden ülkeye değişmektedir. Işık Tarım, dünyadaki birçok ülkenin organik standardına uygun üretim yapabilme kabiliyetine ve sertifikalarına sahiptir.

Demeter Logo
Demeter

Demeter, Biodynamic® Agriculture (Biyodinamik Tarım) ürünlerinin markasıdır. Marka, yalnızca sıkı bir şekilde kontrol edilen ve sözleşmeye bağlı ortakların kullanımına açıktır. Kapsamlı bir doğrulama süreci, Uluslararası Demeter Üretim ve İşleme Standartlarına sıkı sıkıya uyulmasını sağlar.

USDA / NOP Ulusal Organik Program Logo
USDA / NOP Ulusal Organik Program

ABD'nin ulusal organik gıda programıdır. ABD'ye gönderilecek organik ürünlerin bu program çerçevesinde kararlaştırılan standartlara göre sertifikalandırılması gerekmektedir.

COR Kanada Organik Rejimi Logo
COR Kanada Organik Rejimi

Kanada Organik Rejimi, Kanada Gıda Denetleme Kurumu'nun (CFIA) bir bölümü olan “Kanada Organik Ofisi” tarafından uygulanmaktadır. COR'nin çerçevesi, organik gıda etiketlemesi ve bunun uygulamasına yönelik çeşitli aktörler ve altyapı için gereksinimleri belirleyen OPR 2009 Organik Ürünler Yönetmelikleridir.

EU Organik Logo
EU Organik

EU organik tarım logosu, tüketicilere yiyecek ve içeceklerinin kökenleri ve kalitesi hakkında güven verir ve logonun herhangi bir üründe bulunması, AB Organik Tarım Yönetmeliği’ne uygunluğunu temin eder.

Bio Suisse Logo
Bio Suisse

Bio Suisse özel kuruluşu, İsviçre organik çiftçilerinin çatı kuruluşudur. 800'den fazla üretim firmasının ve ticari firmanın BIO SUISSE ile lisans sözleşmesi, yani bu etiketi kullanma hakkı vardır.

S Japon Tarım Standardı Logo
S Japon Tarım Standardı

Japonya'nın ulusal organik programıdır. Japonya'ya gönderilecek organik gıda ürünlerinin bu program çerçevesinde belirlenen standartlara göre sertifikalandırılması gerekmektedir.

Soıl Assocıatıon Organık Logo
Soıl Assocıatıon Organık

Soil Association sertifikalı ürünler yasal olarak AB Organik Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. Soil Association sembolü, uluslararası alanda tanınan ve güvenilir bir organik sertifikasyon işaretidir.

CNOPS Logo
CNOPS

Çin Ulusal Organik Ürün Standardı’dır. “Organik Ürün Sertifikasyon Uygulamasına İlişkin Kural” içeriğinde; kapsam, normatif standart, sertifikasyon prosedürü, sertifikasyon kuruluşları için gereksinimler, organik ürün sertifikasyon damgasının kullanımı, etiketleme ve organik gıda ürünlerinin Çin'e ithalatı tanımlanmaktadır.

Organıc Sagarpa Mexıco Logo
Organıc Sagarpa Mexıco

Control Union Certications de Mexico; Meksika Tarım Bakanlığı (SENASICA - SAGARPA) tarafından Meksika Organik Standardı LPO'ya (Organik Ürünler Yasası) göre sertifikasyon hizmetleri sağlamak üzere resmi olarak yetkilendirilmiştir.

Türk Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliği Logo
Türk Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliği

Türk Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliği’dir. Düzenleme, organik tarımın alternatif bir üretim sistemi olarak yapılabilmesi ve Türk üreticilerinin organik gıda ürünlerinin “organik” olarak kabul edilmesi için yapılmıştır.

Işık Tarım tohumdan son ürüne kadar tam izlenebilirliğin sağlandığı, farklı ülkelerdeki farklı standartların gerekliliklerini ve farklı ülkelerdeki farklı müşterilerin talepleri karşılayabilen uluslararası standartlara sahiptir. Organik gıda alanındaki yetkinliği, fiziki ve sosyal anlamdaki ölçülebilir standartlara ve sahip olduğu sertifikalara bağlıdır. Üreticileri ve çalışanlarıyla bu kalite standardını her geçen gün biraz daha ileriye taşıyan Işık Tarım sağlıklı tarım, sağlıklı gıda ve sağlıklı insan felsefesiyle doğaya saygılı projeler üretiyor. Ekosisteme uyumlu, sürdürülebilir organik tarım projelerini hayata geçirerek Mutlu Köyleri yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Işık Tarım kurulduğu günden bu yana insani değerlere, doğaya ve uzantısı olan tüm canlılara saygı felsefesiyle gelişimini sürdürdü. Dünyada da aynı yaklaşımı benimseyen ve bu yaklaşımın üretim ve tüketim safhalarında etik değerler şeklindeki yansıması olan ölçülebilir göstergeler ve sertifikalar geliştirildi. Başta “fair trade” yani adil ticaret olmak üzere üretim safhalarında emekçilerin haklarını gözeten ticari yaklaşımlar uluslararası platformlarda kabul gördü. Bu ticari yaklaşımın stratejik amacı üretici ve işçilerin sosyal ve ekonomik anlamda daha fazla ve adil kazanmalarını ve sektörlerinde daha fazla pay sahibi olmalarını sağladı.

SEDEX Logo
SEDEX

Tedarikçi Etik Veri Değişimi olan Sedex, küresel tedarik zincirleri kapsamında sorumlu ve etik uygulamalarda iyileştirmeler sağlamaya adanmış, kâr amacı gütmeyen bir üyelik kuruluşudur.

FAIR FOR LIFE Logo
FAIR FOR LIFE

Adil ticaret, sorumlu tedarik zincirleri ve kurumsal sosyal sorumluluk için sertifikasyon programlarıdır. Bu yaklaşımla ticaretin, insanlara ve çevrelerine fayda sağlayan olumlu ve sürdürülebilir değişimi için itici bir güç olduğu bir dünya hedeflenir.

FAIR TRADE TSA Logo
FAIR TRADE TSA

Adil Ticaret Sürdürülebilirlik Birliği (FairTSA), adil ticaret ve sosyal sorumluluk standardı geliştirme, etik tedarik zinciri yönetimi ve sorumlu, sürdürülebilir topluluk gelişimi konularında uzmanlaşmış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

NATURLAND & NATURLAND FAIR Logo
NATURLAND & NATURLAND FAIR

Naturland, tüm dünyada 58 ülkede 65 binden fazla çiftçinin dahil olduğu, organik tarım alanında önde gelen önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Naturland organik, yenilikçi ve adil yaklaşımlar üzerine sürdürülebilir tarım uygulamalarının bütünsel ilkelerine kendini adamıştır. Bunlar organik gıda alanında kendi özel standartları ve sertifikasyonları ile tanımlanmakta ve uygulanmaktadır.

RAINFOREST ALLIANCE Logo
RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance, sorumlu işletmeyi yeni normal haline getirmek için tarım ve ormanların kesiştiği noktada çalışan, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Ormanları korumak, çiftçilerin ve orman topluluklarının geçim kaynaklarını iyileştirmek, insan haklarını teşvik etmek ve iklim krizini hafifletip uyum sağlamalarına yardımcı olmak için bir birlik kurmaktadır. Sertifika alabilmek için çiftlikler ve ürünler “Rainforest Alliance Sürdürülebilir Tarım Standardı” kriterlerini karşılamalıdır.

Etik Biyo-Ticaret Birliği-UEBT Logo
Etik Biyo-Ticaret Birliği-UEBT

UEBT, kaynak kullanımını saygı çerçevesinde teşvik eden kâr amacı gütmeyen bir dernektir. Biyoçeşitlilik bileşenlerinin etik olarak tedarik edilmesi yoluyla doğayı yeniden canlandırmak ve insanlar için daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışır. UEBT, tüm insanların ve biyolojik çeşitliliğin geliştiği bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Firmamızın sahip olduğu kalite güvence ve ürün sertifikaları

IFS Logo
IFS

IFS Gıda Standardı, gıda güvenliği ve kalite gerekliliklerinin (ürün spesifikasyonları, müşteri odaklılık vb.) yanı sıra ürünlerin varış ülkesindeki geçerli düzenleyici gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Bu ölçüt, GFSI-Global Food Safety Initiative (Küresel Gıda Güvenliği İnisiyatifi) tarafından tanınan bir standarttır.

ISO 9001 Logo
ISO 9001

ISO 9001, bir kalite yönetim sistemi (QMS) için gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Kuruluşlar, müşterileri için belirli düzenlemeleri karşılayan ürün ve hizmetleri, tutarlı bir şekilde sağlama kapasitesini ortaya koymak için bu standardı kullanır.

ISO 14001 Logo
ISO 14001

ISO 14001, uygulamalarda ülkelerin kendi hukuki standartlarına uygun olarak oluşturulan temel bir çevre yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, çevresel boyutların kontrol edilmesine, çevreye zararlı etkilerin azaltılmasına ve yasal uyumun sağlanmasına yardımcı olur.

ISO 27001 Logo
ISO 27001

ISO 27001 is the leading international standard focused on information security. It details requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information se

ISO 45001 Logo
ISO 45001

ISO 45001 specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.

GDO’SUZ PROJESİ Logo
GDO’SUZ PROJESİ

GDO’suz Projesi damgası, GDO'suz ürünlerin bağımsız olarak doğrulanması amacıyla genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO'lar) kendi isteğiyle kullanımında şeffaflığa yönelik geliştirilmiş bir gıda etiketidir. Bu konudaki tüketici taleplerinin artmasıyla birlikte Kuzey Amerika’da hızla yaygınlaşan bir standarttır.

CERTIFIED VEGAN Logo
CERTIFIED VEGAN

Global olarak dağıtılan ve tanınan Vegan Logosu, hayvansal ürünler veya yan ürünleri içermeyen ve hayvanlar üzerinde test edilmemiş ürünler için tescilli bir ticari markadır.

GFCO (GLUTEN FREE) Logo
GFCO (GLUTEN FREE)

GFCO sertifikasyon işareti, kalite ve bütünlüğün bağımsız olarak doğrulanması anlamına gelir. Bu işareti taşıyan ürünler, en katı glutensiz standartların karşılandığına yönelik sonsuz güvenilirliği temsil eder.

KOSHER Logo
KOSHER

Koşer gıdalar, Yahudi Halaha Yasa Çerçevesi’nin düzenlemelerine uyan, uygun veya yenilmesine izin verilen koşer anlamına gelen yiyeceklerdir.

HALAL Logo
HALAL

Helal (Halal) kelimesi hukuki veya yasal anlamına gelir. Helal, İslam hukukuna göre kullanılmasına veya yapılmasına izin verilen herhangi bir nesneyi veya eylemi belirten bir terimdir. Bu terim, İslam hukukuna göre tüketilmesine izin verilen gıdaları belirtmek için kullanılan kalite güvence standardını temin eder.